SKĄD POMYSŁ NA SPÓŁDZIELNIĘ?

W 2013 roku przedstawiciele Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej zwrócili się do Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. z propozycją zorganizowania spotkania z przedstawicielami gmin powiatu tureckiego celem zaprezentowania idei ekonomii społecznej, zgodnie z którą spółdzielnie mają wspierać osoby, wykluczone społecznie lub te, które są zagrożone wykluczeniem. Wówczas wójtowie gmin członkowskich Stowarzyszenia uznali pomysł za godny realizacji, odpowiadający potrzebom obszaru. Zdecydowali, aby to Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. opracowała koncepcję utworzenia spółdzielni oraz w imieniu gmin nadzorowała jej powołanie i funkcjonowanie. Tak też się stało.

Jednym z istotnych argumentów przemawiających za powołaniem Spółdzielni była możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dotacji inwestycyjnej w wysokości 100 tys. złotych na zakup sprzętu i wyposażenia oraz wsparcia pomostowego przyznawanego na każdy tworzony w ramach dotacji etat w wysokości 1500 złotych/mc (maksymalnie przez pół roku).

Biznes Plan utworzenia spółdzielni został złożony do KOWES w dniu 13 grudnia, a na koniec stycznia 2014 r. na stronie konińskiego ośrodka została zamieszczona lista rankingowa, na której nasz pomysł znalazł się na zaszczytnym – pierwszym miejscu spośród dziesięciu innych projektów z regionu.

Ostatecznie – formalnymi założycielami spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 marca 2014 roku zostały gminy Kawęczyn, Przykona, Brudzew, Turek oraz Miasto Turek. Spółdzielnia uzyskała wpis w KRS w dniu 20 marca 2014 r.

Początkowo działalność spółdzielni wiązała się cateringiem sałatek i bagietek do zakładów pracy oraz pielęgnacją terenów zieleni. Rok później mieszkańcy naszych gmin mogli lepiej nas (zasmakować w nas), gdyż uruchomiliśmy Bar Mleczny na ulicy Kączkowskiego 6 w Turku.

 

Gotujemy z pasją

Gotujemy z pasją

Nasza Spółdzielnia zrodziła się z pasji i miłości do gotowania. Z biegiem lat, coraz silniejszych ... są jak wierne towarzyszki naszej drogi zawodowej...

Inni o nas

Inni o nas

Działalność Spółdzielni doceniają media, a my doceniamy ich kunszt dziennikarski za promowanie tego, co zdrowe i dobre

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Posiadamy własną "flotę" - nasze trzy niezawodne auta, które od poniedziałku do piątku w godzinach: od 12 i od 13 dostarczają Państwu ugotowane przez nas dania