Ze smakiem powitaj dzień

Powrócisz Tu!

Poznaj nas bliżej

O naszej spółdzielni

W 2013 roku przedstawiciele Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej zwrócili się do Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. z propozycją zorganizowania spotkania z przedstawicielami gmin powiatu tureckiego celem zaprezentowania idei ekonomii społecznej, zgodnie z którą spółdzielnie mają wspierać osoby, wykluczone społecznie lub te, które są zagrożone wykluczeniem. Wówczas wójtowie gmin członkowskich Stowarzyszenia uznali pomysł za godny realizacji, odpowiadający potrzebom obszaru, ale padła też propozycja, aby to Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. opracowała koncepcję utworzenia spółdzielni oraz w imieniu gmin nadzorowała jej powołanie i funkcjonowanie. Tak też się stało.

Spółdzielnia Turek Powrócisz Tu
Gotujemy z pasją

Gotujemy z pasją

Nasza Spółdzielnia zrodziła się z pasji i miłości do gotowania. Z biegiem lat, coraz silniejszych ... są jak wierne towarzyszki naszej drogi zawodowej...

Inni o nas

Inni o nas

Działalność Spółdzielni doceniają media, a my doceniamy ich kunszt dziennikarski za promowanie tego, co zdrowe i dobre

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Posiadamy własną "flotę" - nasze trzy niezawodne auta, które od poniedziałku do piątku w godzinach: od 12 i od 13 dostarczają Państwu ugotowane przez nas dania

Realizowane projekty

Dowiedz się czym się zajmujemy

HISTORIA ŻYCIA I (NIE) PRZEMIJANIA

Projekt „Historia czasu i (nie)przemijania”, który mieliśmy przyjemność zrealizować był projektem nowatorskim...

Czytaj więcej

ROŚLINY NAS UZDROWIĄ

Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom, jak wielki wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka, w szczególności dzieci, mają produkty pochodzenia naturalnego.

Czytaj więcej