O nas

Kim jesteśmy?

Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu została powołana przez 5 Gmin Powiatu Tureckiego
– Gminy Wiejskie: Brudzew, Kawęczyn, Przykona, Turek oraz Miasto Turek.

Inicjatorem jej powołania była Lokalna Grupa Działania – Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

 

Co oferujemy?

Usługi gastronomiczne - żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach;
usługi cateringowe do zakładów pracy;
obsługa imprez zakładowych oraz okolicznościowych.

 

Jaki jest cel naszej działalności? 

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;

Realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej
powierzanych Spółdzielni przez jej członków;

Prowadzenie działalności gospodarczej, działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
działalności oświatowo-kulturalnej oraz działalności społecznej
na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego.

 

Nasza wizja i misja!

 

Wizją naszej spółdzielni jest ceniona marka, kojarzona z jakością
i smakiem zdrowej tradycji, do której się wraca.
 

Naszą misją jest inspirowanie do zmian poprzez wyjątkowość,
tworzenie rzeczywistości w jakiej chcemy żyć, by trwać w zdrowiu
i w zgodzie z samym sobą."

 

Wartości, które nam przyświecają!


Promocja zdrowia
Wspieranie lokalnego rynku
Zdobywanie i przekazywanie wiedzy
Kreowanie zmian