napisali o nas

Informacja o otwarciu Baru Mlecznego Spółdzielni pojawiała się na portalu Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, zapraszamy do lektury:

 

http://kowes.spoldzielnie.org/index.php/198-spoldzielczy-bar-w-turku