Założyciele

Spółdzielnia została powołana przez pięć Gmin Powiatu Tureckiego Gminy Wiejskie: Brudzew, Kawęczyn, Przykona, Turek oraz Miasto Turek. Inicjatorem jej powołania była Lokalna Grupa Działania „Turowska Unia Rozwoju T.U.R.”

Idea

Realizujemy projekty i zadania mające na celu aktywizować i wspierać lokalną społeczność. W ramach tych działań podejmujemy inicjatywy w zakresie działalności oświatowo-kulturalnej i  społecznej. Prowadzimy działalność gospodarczą mającą na celu promowanie i wspieranie lokalnych wytwórców oraz aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.  Działalność prowadzimy z zamiłowaniem i pasją, z nastawieniem na zadowolenie klienta, w oparciu o wiedzę i doświadczenie oraz innowacyjne rozwiązania.  Wypracowany zysk przeznaczamy na działalność społeczną Spółdzielni.

Rekomendacje

Rekomendajca działalności naszego Baru Mlecznego "Powrócisz tu". 

Napisali o nas